RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

ZÁŘÍ 2017

Ap. Tadeáš

3. 9. XIII. NEDĚLE po 50nici; AP. ZE 70ti TADEÁŠ

Božská liturgie......................................9:30

Pobožnost na počátku
školního roku.................................cca 10:45

Novomučedník  Gorazd

4. 9. po
NOVOMUČEDNÍK GORAZD, BISKUP ČESKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ (+1942)

Ct. Jov Počájevský

9. 9. so
večerní..............................................18:00

10. 9. XIV.NEDĚLE po 50nici; CT. JOV POČÁJEVSKÝ (nalezení ostatků 1659)

Božská liturgie......................................9:30

Stětí hlavy sv. Jana Křtitele

11. 9. po
STĚTÍ HLAVY PROROKA, PŘEDCHŮDCE A KŘTITELE PÁNĚ JANA
postní den


Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

Stvoření světa

13. 9. st
večerní..............................................18:00

14. 9. čt Začátek nového církevního roku (7526 od stvoření světa)

Božská liturgie......................................9:30

Pror. Mojžíš

16. 9. so
večerní..............................................18:00

17. 9. XV. NEDĚLE po 50nici; SVT. MČ. VAVYLOS, EP. VEL- KÉ ANTIOCHIE (+251), SV. BOHAVIDOUCÍ PROR. MOJŽÍŠ (1531 př. Kr.)

Božská liturgie......................................9:30

Narození přesvaté Bohorodice

20. 9. st předvečer narození přesvaté Bohorodice
večerní..............................................18:00

21. 9. čt
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie......................................9:30

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

23. 9. so
večerní..............................................18:00

24. 9. XVI. NEDĚDĚLE po50nici – PŘED POVÝŠENÍM SV. KŘÍŽE; CT. THEODORA ALEXANDRIJSKÁ (+474)

Božská liturgie......................................9:30

25. 9. po
OPUŠTĚNÍ NAROZENÍ PŘESV. BOHORODICE; SVT. MČ. AUTONOMIJ, EP. ITALSKÝ (+313)

Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

27. 9. st
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE (Čili „Pozdvihování“ r.326; navrácení Kříže 616-624)

Božská liturgie......................................9:30

Mč. Ludmila, kněžna česká

Pouť28. 9. čt POUŤ KE SV. OSTATKŮM KNĚŽNY ČESKÉ LUDMILY DO BASILIKY SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ


Akathist ke sv. Ludmile.........................16:00

29. 9. pá sv. mč. LUDMILA, KNĚŽNA ČESKÁ (+920)

Božská liturgie......................................9:30

ŘÍJEN 2017

1. 10. XVII. NEDĚDĚLE po 50nici – PO POVÝŠENÍ; CT. EUMENIUS, EP. HORTINSKÝ, DIVOTVORCE (7. stol.)

Božská liturgie......................................9:30