RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

UNOR 2019

Ct. Maxim Vyznavač

2.2. so
večerní..............................................17:00

3. 2. XXXVI. NEDĚLE po 50nici; CT. MAXIM VYZNAVAČ (+662)

Božská liturgie......................................9:30

O Zacheovi

9.2. so
večerní..............................................17:00

10. 2. XXXVII. NEDĚLE po 50nici; O ZACHEOVI;
SBOR VŠECH NOVOMUČEDNÍKŮ A VYZNAVAČŮ RUSKÝCH:
svt. Tichon (+1925); svt.mč. Petr, metr. krutický (+1937); svt.mč. Vladimir, metr. kijevský (+1918); ct.mč. kn. Jelisaveta a inokyně Varvara (+1918) … Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské

Božská liturgie......................................9:30

Setkání Pána se Simeonem

14.2. čt
večerní..............................................17:00

15. 2. pá OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ - SETKÁNÍ PÁNA A BOHA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA (se Simonem Bohopříjemcem)

Božská liturgie......................................9:30

O celném a fariseovi

16.2. so
večerní..............................................17:00

17. 2. NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
(Začátek Triodu postního)

Božská liturgie......................................9:30
týden bez postu

O bludném synu

23.2. so
večerní..............................................17:00

24. 2. NEDĚLE O BLUDNÉM (marnotratném) SYNU; SVT. MČ. BLAŽEJ (VLASIJ) SEVASTIJSKÝ (+316)

Božská liturgie......................................9:30

BŘEZEN 2019

Strašný (poslední) soud

2.3. Sobota zádušní (roditelská čili předků – světová)-
konáme vzpomínání všech zesnulých pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester všech dob

panychida + večerní...........................16:00

3. 3. NEDĚLE MASOPUSTNÍ; O STRAŠNÉM SOUDU

Božská liturgie......................................9:30
konec masitých pokrmů

Stvoření a vyhnání Adama

9.3. so
večerní..............................................17:00

10. 3. NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání, neděle všeobecného smíření

Božská liturgie......................................9:30 Velkopostní večerní
se vzájemným odpuštěním................cca11:00

začátek velikého postu
čistý týden

11.3. po
Veliké povečeří s kánonem
sv.Onřeje Krétského............................16:00
12.3. út
Veliké povečeří s kánonem
sv.Onřeje Krétského............................16:00
13.3. st
Veliké povečeří s kánonem
sv.Onřeje Krétského............................16:00
14.3. čt
Veliké povečeří s kánonem
sv.Onřeje Krétského............................16:00

Oslava Pravoslaví

16.3. Sobota sv. Theodora Tyronského
panychida + večerní...........................16:00

17. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – OSLAVA PRAVOSLAVÍ; PŘENESENÍ OSTATKŮ SV. KNÍŽETE VÁCLAVA DO PRAHY (938)

Božská liturgie sv. Basila........................9:30
Moleben............................................11:00

Sv. 40 mučedníků sevastijských

22.3. pá
SV. 40 MUČEDNÍKŮ SEVASTIJSKÝCH

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

Sv. Řehoř Palama

23. 3. so zádušní sobota
panychida + večerní...........................16:00

24. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU; SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

Božská liturgie sv. Basila........................9:30

Uctívání sv. Kříže

30. 3. so zádušní sobota
panychida + večerní...........................16:00
změna času na letní - o 1 hodinu dopředu

31. 3. III.NEDĚLE VELKÉHO POSTU - UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Božská liturgie sv. Basila........................9:30