RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

BŘEZEN 2018

SV. ŘEHOŘ SOLUŇSKÝ 3.3. so zádušní sobota
panychida+večerní..............................17:00

4. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU -SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO - PALAMY

Božská liturgie sv. Basila.........................9:30

UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE 10.3. so zádušní sobota
panychida+večerní..............................17:00

11. 3. III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Božská liturgie sv. Basila.........................9:30

CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA 17.3. so zádušní sobota,
přenesení ostatků sv. knížete Václava do Prahy

panychida+večerní..............................17:00

18. 3. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA

Božská liturgie sv. Basila.........................9:30

CT. MARIE EGYPTSKÁ 24. 3. so 5. sobota velk. půstu – akathistu;
CHVÁLY PŘESV. BOHORODICI

večerní..............................................17:00
změna času na letní (o 1hodinu dopředu)

25. 3. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. MARIE EGYPTSKÉ

Božská liturgie sv. Basila.........................9:30

LAZAROVA SOBOTA 31. 3. LAZAROVA SOBOTA

Božská liturgie......................................9:30


večerní..............................................18:00

DUBEN 2018

Tajná večeře

VELKÝ STRASTNÝ TÝDEN
2. 4. VELKÉ PONDĚLÍ - PAMÁTKA JOSEFA SPANILÉHO

3. 4. VELKÉ ÚTERÝ - O DESETI PANNÁCH

4. 4. VELKÁ STŘEDA - JIDÁŠOVA ZRADA

Utrpení páně

5. 4. VELKÝ ČTVRTEK – TAJNÁ VEČEŘE PÁNĚ
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní............................................10:00

Velkopáteční jitřní se čtením
dvanácti evangelií................................17:00

Ukřižování Kristovo

6. 4.VELKÝ PÁTEK - UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
přísný půst

Královské hodinky..................................9:30

Večerní s vynášení Pláštěnice.................17:00

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

7. 4. VELKÁ SOBOTA - KRISTUS V HROBĚ / ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní............................................10:00

Čtení Skutků apoštolských.....................20:00

Půlnočnice..........................................23:00

Vzkříšení Kristovo

8. 4. SVATÁ A VELIKÁ NEDĚLE PASCHY – SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

PASCHÁLNÍ JITŘNÍ.................................0:00

BOŽSKÁ LITURGIE.................................1:15

PASCHÁLNÍ MOLEBEN.............................9:30


***paschální svěcení pokrmů po sv. liturgii a po pobožnosti (molebnu)
Večerní..............................................17:00

SVĚTLÝ TÝDEN – týden bez postu

Uvěření ap.Tomáše 13. 4. pá Svátek životodárného pramene Matky Boží 14. 4. so
večerní..............................................18:00

15. 4. II. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o ap. Tomáši - ANTIPASCHA

Božská liturgie......................................9:30


17. 4. út Radonice – vzpomínání zesnulých

SV. ŽENY MYRONOSICE 21. 4. so
večerní..............................................18:00

22. 4. III. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - SV. ŽEN MYRONOSIC

Božská liturgie......................................9:30

O MRTVICÍ RANĚNÉM 28. 4. so
večerní..............................................18:00

29. 4. IV. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O MRTVICÍ RANĚNÉM

Božská liturgie......................................9:30