RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

LISTOPAD 2017

Ap. Jakub, Bratr Páně

5. 11. XXII. NEDĚLE po 50nici ;
AP. JAKUB, BRATR PÁNĚ (+63)

Božská liturgie......................................9:30

6.11. po
MČ. ARETHOS A S NÍM 4299 MČ. (+523)


Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

Mč. Dimitrij Soluňský

8.11. st
sv. velkomučedník Dimitrij Soluňský, myrotečivý (+306)

Mč. Zenobios a Zenobie

11.11. so
večerní..............................................17:00

12. 11. XXIII. NEDĚLE po 50nici; SVT. MČ. ZENOBIOS A MČ. ZENOBIE, SESTRA JEHO (+258)

Božská liturgie......................................9:30

Sv. Kosma a Damián

14.11. út
sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští

Svt. Pavel Vyznavač

18.11. so
večerní..............................................17:00

19. 11. XXIV. NEDĚLE po 50nici; SVT. PAVEL VYZNAVAČ, PATRIARCHA KONSTANTINOPOLSKÝ (+350)

Božská liturgie......................................9:30

20. 11. po
33 MUČEDNÍKŮ MELITINSKÝCH (3.stol.)


Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

Sbor archanděla Michaela

21. 11. út
Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocností beztělesných. Archandělů: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Barachiela a Jeremiela

Svt. Jan Zlatoústý

25. 11. so
večerní..............................................17:00

26. 11. XXV. NEDĚDĚLE po 50nici, SVT. JAN ZLATOÚSTÝ, ARCHIEPISKOP KONSTANTINOPOLSKÝ (+407)

Božská liturgie......................................9:30

Ct. German Aljašský

27. 11. po
sv. ap. Filip

28. 11. út
ct. Herman Aljašský, divotvorce (+1836)


ZAČÁTEK FILIPOVSKÉHO PŮSTU K NAROZENÍ KRISTOVU

PROSINEC 2017

Ct. Řehoř Dekapolský

2. 12. so
večerní..............................................17:00

3. 12. XXVI. NEDĚLE po 50nici; PŘEDSVÁTEK UVEDENÍ; CT. ŘEHOŘ DEKAPOLSKÝ (+816)

Božská liturgie......................................9:30