Rozpis bohoslužeb

LEDEN 2018

NAROZENÍ KRISTOVO

5.1. pá
Královské hodinky.................................9:30

6.1. so
Božská liturgie......................................9:30
Všenoční bdění...................................17:00

7. 1. ne NAROZENÍ KRISTOVO

Božská liturgie......................................9:30

SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE

8.1. po

2. DEN SVÁTKU NAROZENÍ - SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE: Spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub, bratr Páně

Božská liturgie......................................9:30

9.1. út

3. DEN SVÁTKU NAROZENÍ - SV. PRVMČ. ARCHIDIÁKON ŠTĚPÁN (+ 34)

Božská liturgie......................................9:30

Sv. Basil Veliký

13.1. sobota po Narození/ sobota před Bohozjevením – opuštění svát. Narození
večerní..............................................17:00

14. 1. ne PŘED BOHOZJEVENÍM/ OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, SVT. BASIL VELIKÝ(+ 379)

Božská liturgie......................................9:30

BOHOZJEVENÍ

18.1. čt předvečer Bohozjevení půst
Královské hodinky.................................9:00
Sv. liturgie Basila Velikého
s večerní...........................................10:30

19. 1. pá
BOHOZJEVENÍ - KŘEST PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Božská liturgie......................................9:30


20. 1. sobota po Bohozjevení – SBOR SV. SLA- VNÉHO PROROKA, PŘEDCHŮDCE A KŘTITELE PÁNĚ JANA

O Zacheovi

21. 1. NEDĚLE O ZACHEOVI / PO BOHOZJEVENÍ

Božská liturgie......................................9:30


večerní..............................................17:00

O celném a fariseovi

27.1. so APROVN. NINA, OSVĚTITELKA GRUZÍNŮ (+335),opuštění svátku Bohozjevení
večerní..............................................17:00

28. 1. NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI

Božská liturgie......................................9:30