RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

ČERVENEC 2017

Sv. apoštol Juda,bratr Páně

2. 7. IV. NEDĚLE po 50nici, AP. JUDA, BRATR PÁNĚ (+80)

Božská liturgie......................................9:30

NAROZENÍ SV. JANA, KŘTITELE A PŘEDCHŮDCE PÁNĚ

7. 7. pá
NAROZENÍ SV. JANA, KŘTITELE A PŘEDCHŮDCE PÁNĚ;CT. IVAN ČESKÝ

Božská liturgie......................................9:30

CT. DAVID SOLUŇSKÝ (+540)

9. 7. V. NEDĚLE po 50nici, CT. DAVID SOLUŇSKÝ (+540)

Božská liturgie......................................9:30

SLAVNÍ A VŠECHVALNÍ, NEJPŘEDNĚJŠÍ Z APOŠTOLŮ PETR A PAVEL

12. 7. st
SLAVNÍ A VŠECHVALNÍ, NEJPŘEDNĚJŠÍ Z APOŠTOLŮ PETR A PAVEL (+67)

Božská liturgie......................................9:30

MČ. HYACINT (+108)

16. 7. VI. NEDĚLE PO 50nici, MČ. HYACINT (+108)

Božská liturgie......................................9:30

SV. 45 MUČ. V NIKOPOLIS ARMÉNSKÉM

23. 7. VII. NEDĚLE po 50nici, SV. 45 MUČ. V NIKOPOLIS ARMÉNSKÉM: LEONTIJ, MAVRIK, DANIEL A DALŠÍ (+319)

Božská liturgie......................................9:30

VMČ. MARÍNA (MARGARITA)

30. 7. VIII. NEDĚDĚLE po 50nici, PAMÁTKA SV. OTCŮ ŠESTI VŠEOBECNÝCH SNĚMŮ, VMČ. MARÍNA (MARGARITA)

Pobožnost místo sv. litururgie..................9:30

SRPEN 2017

MČ. BORIS A GLEB (+1015)

6. 8. IX. NEDĚLE po 50nici, MČ. KRISTÝNA (+300), MČ. BORIS A GLEB (+1015)

Pobožnost místo sv. litururgie..................9:30

SPR. EVDOKIM KAPPADOCKÝ (9 st.)

13. 8. X. NEDĚLE po 50nici, SPR. EVDOKIM KAPPADOCKÝ (9 st.)

Božská liturgie......................................9:30

VYNÁŠENÍ CTIHODNÝCH DŘEV  ŽIVOTODÁRNÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

14. 8. po
VYNÁŠENÍ CTIHODNÝCH DŘEV ŽIVOTODÁRNÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

Božská liturgie......................................9:30
svěcení nově vybraného medu

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

19. 8. so
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Božská liturgie......................................9:30


svěcení ovoce

CT. MČ. DOMETIUS PERŠAN (+343)

20. 8. XI. NEDĚLE PO 50nici, CT. MČ. DOMETIUS PERŠAN (+343)

Božská liturgie......................................9:30

PROR. MICHEÁŠ ( 8st. Př. Kr.)

27. 8. XII. NEDĚLE po 50nici, PROR. MICHEÁŠ ( 8st. Př. Kr.)

Božská liturgie......................................9:30

ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

28. 7. po
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie......................................9:30