RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

ČERVENEC 2018

Mč. Leontij

1. 7. V. NEDĚLE PO 50nici; MČ. LEONTIJ

Božská liturgie......................................9:30

Narození Sv. Jana Křtitele

7. 7. so NAROZENÍ SV. JANA, PROROKA,
KŘTITELE A PŘEDCHŮDCE PÁNĚ, CT. IVAN ČESKÝ

Božská liturgie......................................9:30


večerní..............................................18:00

Sv. Petr a Feuronie Muromští

8. 7. VI. NEDĚDĚLE po 50nici; CT. MUČ. FEURONIE

Božská liturgie......................................9:30

Ap. Petr a Pavel

12. 7. čt SLAVNÍ A VŠECHVALNÍ, NEJPŘEDNĚJŠÍ Z 
APOŠTOLŮ PETR A PAVEL

Božská liturgie......................................9:30

Položení Roucha přesv. Bohorodice

14.7. so
večerní..............................................18:00

15. 7. VII. NEDĚLE po 50nici; POLOŽENÍ ROUCHA PŘESV. BOHORODICE VE VLACHERNÁCH (5.stol.)

Božská liturgie......................................9:30

svt. muč. Pankrác

21.7. so
večerní..............................................18:00

22. 7. VIII. NEDĚLE po 50nici; SVT. MUČ. PANKRÁC, EPISKOP TAUROMENIJSKÝ (1. stol.)

Božská liturgie......................................9:30

Sv. prorok Eliáš

29. 7. IX. NEDĚLE po 50nici – PAMÁTKA SVATÝCH OTCŮ ŠESTI VŠEOBECNÝCH SNĚMŮ

SRPEN 2018

2. 8. čt SVATÝ SLAVNÝ PROROK ELIÁŠ

Počajevská ikona přesv. Bohorodice

4.8. so
večerní..............................................18:00

5. 8. X. NEDĚLE po 50nici, MČ. TROFIMUS, THEOFIL a s nimi třináct dalších mučedníků;
POČAJEVSKÁ IKONA MATKY BOŽÍ

Božská liturgie......................................9:30

Vynášení sv. Kříže

11.8. so
večerní..............................................18:00

12. 8. XI. NEDĚLE po 50nici, AP. ZE 70ti: SILAS, SILUAN, KRISKENTIJ, EPENETUS A ANDRONIK

Božská liturgie......................................9:30

14.8. út
Vynášení ctihodných dřev životodárného Kříže Páně
začátek půstu k Zesnutí přesv. Bohorodice – „První (medový) Spas“ svěcení nově vybraného medu

Božská liturgie......................................9:30

Proměnění Páně

19. 8. XII. NEDĚLE po 50nici; PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Božská liturgie......................................9:30

„Druhý (jablečný) Spas“ - svěcení ovoce

Ct. Maxim Vyznavač

25.8. so
večerní..............................................18:00

26. 8. XIII. NEDĚLE po 50nici; OPUŠTĚNÍ SVÁTKU PRO- MĚNĚNÍ; CT. MAXIM VYZNAVAČ

Božská liturgie......................................9:30

Zesnutí přesv. Bohorodice

27.8. po
večerní..............................................18:00

28. 8. út ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie......................................9:30

Rukou nevytvořený obraz Spasitele

29. 8. st PŘENESENÍ RUKOU NEVYTVOŘENÉHO OBRAZU PÁNĚ Z EDESY DO KONSTANTINOPOLE

„Třetí Spas“

Sv. prorok Samuel

ZÁŘÍ 2018

2. 9. XIV. NEDĚLE po 50nici; PROR. SAMUEL (11st. př. Kr.)

Božská liturgie......................................9:30


Pobožnost na počátku
školního roku.................................cca 11:00

Sv. novomučedník Gorazd

Pouť4. 9. út NOVOMUČEDNÍK GORAZD, BISKUP ČESKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ (+1942) sváteční bohoslužebné setkání v Praze

 

6:15 sraz na vlakovém nádraží v Lanškrouně
6:31 odjezd

9:30 – archijerejská božská liturgie v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje,Resslova 9a, Praha 2. (stanice metra Karlovo náměstí)
14:35 – panychida na místě mučednické smrti svatého novomučedníka Gorazda a jeho druhů v Památníku protifašistického odboje v Praze 8 Kobylisích
16:00 – moleben u pamětní desky na zdi pankrácké věznice, místě uvěznění a mučení sv. mučedníka Gorazda

Ct. Pimen Veliký

8.9. so
večerní..............................................18:00

9. 9. XV.NEDĚLE po 50nici; CT. PIMEN VELIKÝ

Božská liturgie......................................9:30

Stětí hlavy sv. Jana Křtitele

11. 9. út STĚTÍ HLAVY PROROKA, PŘEDCHŮDCE A KŘTITELE PÁNĚ JANA

postní den

Stvoření světa

13.9. čt
večerní..............................................18:00

14. 9. pá Začátek nového církevního roku (7527 od stvoření světa)

Božská liturgie......................................9:30

Svt. mč. Anthimos

15.9. so
večerní..............................................18:00

16. 9. XVI. NEDĚLE po 50nici; SVT. MČ. ANTHIMOS, EP. NI- KOMEDSKÝ (+302)

Božská liturgie......................................9:30

Div archanděla Michaela

19. 9. st VZPOMÍNÁNÍ DIVU ARCIVOJEVŮDCE ARCHANDĚLA MICHAELA V CHONECH

Narození přesvaté Bohorodice

21.9. čt předvečer narození přesvaté Bohorodice
večerní..............................................18:00

21.9. pá NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie......................................9:30

Povýšení sv. Kříže

22.9. so
večerní..............................................18:00

23. 9. XVII. NEDĚDĚLE po50nici – PŘED POVÝŠENÍM SV. KŘÍŽE

Božská liturgie......................................9:30

27. 9. čt POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE (Čili „Pozdvihování“ r.326; navrácení Kříže 616-624)

Božská liturgie......................................9:30

Mč. Ludmila, kněžna česká

Pouť28. 9. pá POUŤ KE SV. OSTATKŮM KNĚŽNY ČESKÉ LUDMILY DO BASILIKY SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ – 16:00 akathist ke sv. Ludmile

 

29. 9. so sv. mč. LUDMILA, KNĚŽNA ČESKÁ(+920)

Božská liturgie......................................9:00


večerní..............................................18:00

Mč. Sofie a její dcery

30. 9. XVIII. NEDĚDĚLE po50nici – PO POVÝŠENÍ;
MČ. SOFIE (MOUDROST) A JEJÍ DCERY VĚRA (VÍRA), NADĚŽDA (NADĚJE) A LJUBA (LÁSKA)

Božská liturgie......................................9:30